GMINA KOLNO
Czwartek, 30 lipca 2015 r.    211 dzień roku    Imieniny : Julity Leopolda Ludmiły

Organy samorządowe

URZĄD GMINY KOLNO

Kolno 33, 11-311 Kolno
tel. (089) 716 32 26
fax (089) 716 32 26
ug_kolno@poczta.onet.pl
http://www.kolno.bil-wm.pl

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska i Referaty:

1)      Wójt Gminy,

2)      Sekretarz Gminy,

3)      Skarbnik Gminy,

4)      Referat Budżetu i Finansów , w tym:

a) stanowisko ds. księgowości budżetowej,

b) stanowisko ds. księgowości budżetowej,

c) stanowisko ds. podatków,

d) księgowa,

e) stanowisko ds. księgowości,

5)      Urząd Stanu Cywilnego,

a) ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe,

6)      samodzielne stanowisko ds. kadr,

7)      samodzielne stanowisko ds. administracyjno- gospodarczych i obsługi sekretariatu,

8)      samodzielne stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu oraz obsługi rady,

9)      samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów oraz ochrony środowiska,

10)  samodzielne stanowisko ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych,

11) samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP,

12) samodzielne stanowisko ds. społecznych,

13) pracownicy obsługi – sprzątaczka , kierowca-konserwator, robotnik gospodarczy, 

konserwator systemów komputerowych i sieci. 


Urzad czynny w godz. 7.30-15.30
                                   Autor strony: Urząd Gminy Kolno e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl
Ostatnia modyfikacja : 2015-03-13
Odwiedziny : 87640 (585229)