Udokumentowana historia Kolna liczy ponad 600 lat. W 1359 roku biskup Stryprock przekazał Prusom Piotrowi i Janowi Heremanow - dokumentem lokacyjnym sto włók lasów na granicach wsi Ryn Reszelski, celem założenia wsi. W podobnym czasie rozpoczęło się osadnictwo wsi na terenie gmin: Kabiny (1359), Kruzy (1374), Bęsia (1379). Najwcześniej , bo w 1341 roku założono wieś Lutry.

Kolno i Kruzy stanowiły jedno z ogniw łańcucha obronnego, ciągnącego się od jeziora Dadaj aż po Łężany. Teren gminy należał wówczas do komornictwa reszelskiego, jednego z dziesięciu komornictw przyznanych na podstawie bulli papieża Inocentego IX we władanie biskupowi warminskiemu. Wieś Kolno w 1586 roku została w pełni zagospodarowana. W dokumencie lokacyjnym Kolna uposażony został kościół, przy którym od ok. XVI wieku istniała szkoła parafialna.

Niestety po I rozbiorze polski w 1772 roku cała Warmia weszła w skład państwa pruskiego. Po wojnie w 1945 roku teren gminy należał do powiatu biskupiecko - reszelskiego. W związku ze zmianami organizacyjnymi administracji terenowej Kolno było kolejną siedzibą gminy, gromady i od 1973 roku ponownie gminy, której ranga znacznie wzrosła po 1975 roku, po zlikwidowaniu powiatu. Po II wojnie światowej nastąpił rozwój gospodarczy, cywilizacyjny i kulturalny gminy.

(Fot. By PanSG - Praca własna, GFDL)